เด่น ออนไลน์

แชร์ว่อนแถลงการณ์สังฆาธิการต้าน"ผอ.พศ."

  • 2017-07-17 13:56:07

 

วันนี้ (17 ก.ค. 60) โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ของพระสังฆาธิการ กลุ่มคณะสงฆ์ต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายชาวพุทธ ได้มีการแชร์ว่อนแถลงการณ์องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ 2/2560 เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดและเงินอุดหนุนการศึกษาสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ความตอนหนึ่งว่า ตามที่พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งฝ่ายธรรมยุต และมหานิกาย เสมือนเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เป็นผู้ทุจริตโกงกินงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวเสียเอง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาบันพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม ทั้งที่ผลสอบข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฎ การให้ข่าวแบบคลุมเคลือ เหวี่ยงแหของผอ.พศ. แสดงถึงความบกพร่องอย่างรุนแรงด้านภาวะผู้นำ หลักธรรมาภิบาล และวุฒิภาวะในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทางพระพุทธศาสนา เห็นได้จาก การโยกย้ายข้าราชการของผอ.พศ. ที่มุ่งโยกย้ายข้าราชการผู้ปฏิบัติการมากกว่าที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีหลักฐานพัวพันกับการทุจริตคอรัปชั่น

 


 

 

 

 

 

เครดิต : 

พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ พศ. แถลงการณ์พระสังฆาธิการ