News Update

"สนช.'" ปัดออกกม. กลั่นแกล้ง "นักการเมือง" ยันให้สิทธิ์จำเลยสู้คดีเต็มที่

  • 2017-07-17 16:49:43

 

วันนี้ (17 ก.ค. 60) ผู็สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย แสวงการ โฆษกกรรมาธิการร่างพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวยืนยัน กรณีข้อสงสัยในกฎหมายดังกล่าวจะเป็นปัญหาในเรื่องของการกลั่นแกล้งนักการเมืองบางคนหรือไม่นั้น ไม่เป็นความจริง พร้อมกันนี้ได้ยืนยันอีกว่า กฎหมายดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักการสากลการพิจารณาคดีในการละเมิดสิทธิจำเลยที่ให้ไต่สวนคดีลับหลังจำเลย ซึ่งนอกจากไม่ละเมิดสิทธิจำเลยแล้ว ยังให้สิทธิจำเลยเต็มที่ เพราะจำเลยสามารถตั้งทนายต่อสู้คดีในการไต่สวนลับหลังได้ แม้เจ้าตัวจะหนีอยู่ต่างประเทศก็ตาม และถ้าศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำเลยไปแล้ว ยังมีสิทธิขอให้ศาลรื้อฟื้นใหม่ได้ภายใน 1 ปี นับแต่ศาลมีคำพิพากษา หากเห็นว่ามีหลักฐานใหม่มาต่อสู้ หรือหากยังไม่พอใจยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาฯ ได้อีก เพียงแต่การขอรื้อฟื้นคดี และการอุทธรณ์นั้น จำเลยต้องเดินทางกลับมาแสดงตัวต่อศาลเท่านั้นจึงมีสิทธิดำเนินการได้

 

ส่วนกรณีที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิพากษา หากศาลรับฟ้องไว้แล้วโดยไม่มีตัวจำเลย การจะพิจารณาคดีลับหลังจำเลยต้องปฏิบัติตามมาตรา 27 คือ ศาลต้องออกหมายเรียก ออกหมายจับ และเมื่อออกหมายแล้วไม่ได้ตัวจำเลยภายใน 3 เดือนก็สามรถพิจารณาคดีลับหลังได้ ซึ่งจำเลยยังคงมาศาลเพื่อต่อสู้คดีก่อนมีคำพิพากษา หรือ ตั้งทนายความดำเนินการแทนได้ สำหรับบทเฉพาะการมาตรา 67 ที่ระบุว่า คดีที่ยื่นฟ้องแล้วก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ หากเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ก็ให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่คดีที่พิพากษาแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ

 

 

 

 

 

เครดิต : VOICE

กฎหมายลูก สมชาย แสวงการ ไต่สวนลับหลัง