News Update

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน สั่งสนามบิน ทย. 27 แห่ง ประเมินความเสี่ยงน้ำท่วม หวั่นซ้ำรอยสนามบินสกลนคร

  • 2017-08-13 11:40:39

 

 

 นายดรุณ  แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน สั่งการให้ท่าอากาศยานในสังกัด ทั้ง 27 แห่ง ประเมินความเสี่ยงสนามบินว่าจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำแผนลดความเสี่ยง การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในสนามบิน เและมาตรการป้องกันน้ำท่วม เพื่อรับมือหากต้องประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม แบบไม่คาดคิด เหมือนกับท่าอากาศยานสกลนคร จ.สกลนคร ซึ่งเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบ 62 ปี   อย่างไรก็ตามจากการประเมินเบื้องต้น สนามบินที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมากที่สุดคือ สนามบินนครศรีธรรมราช ที่เกิดน้ำท่วมเมื่อต้นปี 60  และล่าสุดสนามบินสกลนคร   เพราะเคยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้ว ส่วนสนามบินแห่งอื่นๆ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ความเสี่ยงน้อยจึงไม่น่ากังวล แต่ขออย่าประมาท