News Update

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนให้เจ้าหน้ารัฐทุกคน แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อป้องกันการทุจริต

  • 2017-08-13 11:45:20


นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ว่า เป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันการทุจริตในแวดวงราชการได้ โดยเจ้าหน้าที่รัฐควรแสดงบัญชีทรัพย์สินฯ ตั้งแต่วันแรก และแสดงทุกๆ 4-5 ปี เพื่อตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น หรือลดลงเท่าใด ซึ่งเมื่อมีการร้องเรียนว่ามีการทุจริต ภาครัฐจะได้มีข้อมูลในการตรวจสอบ นอกจากนี้ ข้าราชการ ถือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ของการทุจริต ดังนั้น เมื่อมีการตรวจสอบข้าราชการเพิ่มขึ้น จะทำให้การทุจริตลดน้อยลง จึงฝากไปยัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ควรเร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ